آفیسا چگونه ورود شما را به ناحیه نوآوری تسهیل می کند؟

فوریه 1, 2023
0 نظر
ناحیه نوآوری

گروه آفیسا فرایند کاری را دنبال می نماید که در نهایت به استقرار آسان شرکت های دانش بنیان در نواحی نوآوری منجر گردد. در ادامه این مسیر در قالب تصویر اینفوگرافی نشان داده شده است.

آفیسا چگونه ورود شما را به ناحیه نوآوری تسهیل می نماید؟

  • مطالعات اولیه سرمایه‌گذاری اطلس دفاتر کسب و کار
  • بررسی هاب‌های کسب و کار مانند نواحی نوآوری، شهرک‌های صنعتی و …
  • بررسی شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی استقرار در هاب‌های کسب و کار
  • معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان استقرار در مناطق یاد شده
  • بررسی حقوقی و سندی ملک مورد نظر
  • همراهی با متقاضی و مالک تا عقد قرارداد و استقرار در هاب‌های کسب و کار
آفیسا