برای سند زدن ملک در دفتر اسناد رسمی چه مدارکی مورد نیاز است؟

ژانویه 17, 2021
0 نظر
  1. کپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار
  2. اصل و کپی بنچاق
  3. اصل و کپی سند مالکیت
  4. اصل و کپی وکالت نامه
  5. اصل و کپی پایان کار و یا گواهی عدم خلاف شهرداری یا نامه بازدید شهرداری یا بخشداری (در مورد زمین های دارای بنا و زمین های بدون بنا)
  6. صورت‌مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان (این مورد باید از قبل هماهنگ شود)
  7. اصل و کپی حصر وراثت (در مورد سندهای ورثه ای)
  8. اصل و کپی فرم مالیات بر ارث (در مورد سندهای ورثه ای)