تعریف پارک علم و فناوری و ماموریت آن

ژانویه 16, 2024
0 نظر

پارک علم وفناوری یک نهاد اجتماعی است که به وسیله متخصصان خبره برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا برای افزایش ثروت و توسعه اقتصادی دانش محور کشور با موسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاهها در ارتباط می باشد.

ماموریت پارک علم وفناوری

توسعه اقتصادی از طریق تبدیل ایده به محصول، و حمایت از فرصت های کارآفرینانه و تجاری سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی و تبدیل دانش بنیان به ثروث میباشد.

پارک علم و فناوری

اهداف پارک علم و فناوری

1- افزایش ثروت از طریق ارتقای فرهنگ و توسعه اقتصادی دانش محور

2- تجاری سازی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

3-افزایش رشد وایجاد میدان رقابتی بین شرکت های مبتنی بر دانش

4-جذب سرمایه های داخلی و بین المللی

5-توسعه و رشد فناوری و کارآفرینی