همه ما وقت خرید یک ملک، به خاطر نگرانیهای مربوط به عدم آگاهی کامل نسبت به نحوه قرارداد، ارزشگذاری ملک، عدم صداقت واسطه ها و … نگران و دلواپسیم. از طرفی اخبار مربوط به برخی از بنگاههای املاک و بیصداقتی برخی واسطه ها، اعتماد عمومی نسبت به کارشناسی این مجموعه ها را کمرنگ و کمرنگ تر کرده است. بسیار شنیده ایم که اشتباه کوچکی در نحوه عقد قرارداد، بررسی مدارک و … داراییهای چه کسانی را که از دست نبرده است! حالا بی وقتی و درگیری کاری بسیاری از شرکتها برای تامین دفتر کاری و کمبود دفاتر مناسب هم مزید بر مشکلات مربوط به تامین و تجهیز دفترکاری نموده است.  

مشاوره و کارشناسی املاک، جایابی مناسب، تجهیز دفاتر کاری، شبکه های اینترنت، هوشمندسازی دفاتر کسب و کار و … دغدغه های مدیران و کارشناسان کسب و کارهای مختلف است. 

آفیسا با مجموعه ای از کارشناسان و خبرگان حوزه های املاک، حقوقی، عمرانی و … همت خود را به کمک به حل مشکلات یاد شده گمارده است.

شما با آفیسا میتوانید با خیال راحت و با اطمینان خاطر دفتر کسب و کار خود را انتخاب کنید و قراردادی مطمئن عقد نمایید و همچنین ملک خودتان را در اسرع وقت به فروش برسانید.