بررسی اجمالی

  • زمین بایر با مساحت ۳۷۰۰ متر مربع
  • زمین خالی غیر محصور
  •  کاربری در سند مزروعی است اما پهنه جدید مسکونی و مختلط تعریف شده
  • واقع در ناحیه نوآوری دانشگاه شریف

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۱۵۸۱۱۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟