آپارتمان 6 طبقه – در حال ساخت

بررسی اجمالی

  • آپارتمان 6طبقه روی همکف پیلوتی
  •  ملک درماده7 باغ نیست
  • در حال ساخت
  • مساحت قطعه 470 متر مربع

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟