بررسی اجمالی

  • زمین بایر با مساحت 3700 متر مربع
  • زمین خالی غیر محصور
  •  کاربری در سند مزروعی است اما پهنه جدید مسکونی و مختلط تعریف شده
  • واقع در ناحیه نوآوری دانشگاه شریف

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66158116-021 تماس حاصل فرمایید

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟