زمین کشاورزی 2100 متری- فیروزکوه

بررسی اجمالی

  • 2100 متر زمین کشاورزی
  • 30متری بافت
  • منطقه فیروزکوه،قابلیت الحاق به بافت

زمین متری 452/000 تومان

قیمت کلی 950/000/000 تومان

 

جزئیات

  • مساحت ملک (مترمربع):
    2100 مترمربع

اطراف این مکان چیست ؟