بررسی اجمالی

  • یک انبار در یک زمین 6000 متری
  • دارای ساختمان های متعدد و سوله
  • سال ساخت قبل از 70
  • دارای پارکینگ
  • دارای سیستم گرمایشی مختلف
  • واقعدر ناحیه نوآوریشریف

جزئیات

امکانات

  • انباری
  • پارکینگ

اطراف این مکان چیست ؟