بررسی اجمالی

  • واحدی با کاربری اداری، فضای 60 متری خود را به شرکت های متقاضی اجاره می دهد
  • در واقع یک اتاق از واحد در اختیار صاحب ملک است، ولی کلید واحد در اختیار مستاجر قرار می گیرد
  • فضای کار اشتراکی برای تیم های نوپا
  • واحد واقع در طبقه سوم
  •  از وسایل گاز ویخچال وسانترال موجود می توان استفاده کرد
  • کاربری اداری
  • ساختمان 3 طبقه
  • دارای انباری و پارکینگ و بدون آسانسور

اجاره ماهانه 6 میلیون تومان

جزئیات

امکانات

  • انباری
  • پارکینگ

اطراف این مکان چیست ؟