کلنگی – دو کله – 40 متر بر – 1300متر- اموزشی

بررسی اجمالی

  • کلنگی
  • دو کله
  • 40 متر بر
  • دوطبقه
  • کاربری اموزشی

    متری 65 میلیون تومان

  • جزئیات

    اطراف این مکان چیست ؟