بررسی اجمالی

 • کلنگی 360 متر مربعی
 • 3 طبقه 3 واحدی
 • زیربنا 840 متر مربعی

 

جزئیات

 • وضعیت ملک:
 • نوع کاربری:
  مسکونی با موقعیت اداری
 • شرایط ملک:
  , موقعیت اداری
 • نوآوری:
  ناحیه نوآوری

اطراف این مکان چیست ؟