زمین 400 متر مربع با جواز 8 طبقه

بررسی اجمالی

  • 396 متر
  • بر 12 متر
  • شمالی
  • با جواز 8 طبقه 5 طبقه مسکونی و 3 طبقه مشاعات
  • سند تک برگ

53/000/000/000قیمت کل وقیمت هر متر مربع132/500/000 تومان

جزئیات

  • نوع کاربری:
    سایر

اطراف این مکان چیست ؟