حق فسخ و انفساخ در خرید و فروش ملک

فوریه 25, 2023
0 نظر
حق فسخ

آیا می دانستید اگر امروز ملکی را بفروشید و چکی به تاریخ فردا تحویل بگیرید و فردا که به بانک رفتید،حساب فروشنده خالی بود و این چک هیچوقت پاس نشد، درکمال حیرت شما نمیتوانید برگردید و معامله را برهم بزنید! زیرا از لحظه ای که قولنامه فروش را امضا کردید شما مالک ملک نیستید و فقط مالک چک هستید، و باید بروید برای شکایت مطالبه وجه چک !!

به جهت اینکه مطمئن شوید که اگه هر یک از چک ها پاس نشود، بتوانید معامله را فسخ کنید (معامله را با اراده خودتون برهم بزنید) می توانید خیلی با اعتماد به نفس شرط فسخ به علت عدم پرداخت چک، و یا هر علتی را در قولنامه و مبایع نامه بیاورید. البته توجه کنید حتما در مدت تعیین شده، فسخ را باید به طرف معامله اعلام کنید، اگر اعلام نکنید و مدت تعیین شده تمام شود، معنی حقوقی آن است که روی معامله هستید و فقط حق مطالبه پول چک را دارید.

انفساخ

فسخ در واقع به معنی برهم زدن معامله است. زمانی که صحبت از فسخ قرارداد به میان باشد، منظور باطل شدن همه تعهداتی است که به موجب نوشتن قرارداد مابین طرفین، هر طرف موظف به انجام آن‌ها بود. فسخ ممکن است بر اساس شرایطی اتفاق بیافتد که از قبل در متن قرارداد به آن اشاره شده است و طرفین شروطی را برای فسخ قرارداد در متن قرار داده باشند. گاهی نیز فسخ ممکن است از طریق حکم مستقیم قانون رخ دهد.

حالا حق انفساخ در قرارداد چیست؟

وقتی ملک خود را فروختید و یک فقره چک، یا تعدادی چک دریافت کردید و بخواهید شرط کنید که در هرصورت، اگر چک یا چک ها پاس نشود، بدون نیاز به اعلام و بیان فسخ به خریدار معامله برهم بخورد،( باطل شود) از حق انفساخ در قرارداد استفاده می کنید.

با استفاده از حق انفساخ، اگر چک در موعد مقرر پاس نشود، دیگر این معامله خود به خود باطل است و حتی شما نمی توانید به آن استناد کنید