• معرفی ملک موردنظر خریدار به آفیسا یا انتخاب از املاک داخل سایت

  • بررسی ملک موردنظر و دریافت اطلاعات موجود توسط کارشناسان آفیسا

  • بررسی اسناد موردنیاز ملک شما و اعتبار دهی به اسناد و املاک

  • مشاوره در مورد ارزش واسناد موجود ملک شما

  • تحلیل و تکمیل اطلاعات موردنیاز توسط کارشناسان آفیسا

  • همراهی یک مشاور در کنار شما

  • ارائه ملک شما در سایت و شبکه های اجتماعی آفیسا

  • اعلام نظر نهایی به خریدار

  • همراهی با خریدار تا عقد قرارداد

  • تخفیف تا 50 درصد هزینه های عقد قرارداد در دفتر آفیسا
ابتدا وارد اکانت خود شوید