صلح عمری چیست؟ 3 برتری صلح عمری نسبت به وصیتنامه

می 7, 2023
0 نظر

صلح عمری به قراردادی گفته می‌شود که در آن شخص می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به نام هر شخصی که بخواهد بزند. در این قرارداد فرد می‌تواند اموال و دارایی‌های  خود را به نام همسر،  فرزندان و غیره کند. در این مطلب قصد داریم به مزایا و نکات ضمیمه آن اشاره کنیم.

مزایای صلح عمری

مزایای صلح عمری نسبت به وصیت نامه

  1.  در صلح عمری محدودیتی برای فرد در میزان صلح اموال وجود ندارد. در حالی که در وصیت نامه تنها یک سوم اموال قابل وصیت است
  2. فرد با این روش می‌تواند مقدار انتقال اموال را خودش تعیین کند. اما در وصیت نامه دو سوم اموال باید به صورت قانون ارث تقسیم شود.
  3. در این قرارداد فرد تا پایان عمر خود حق استفاده از اموال   و دارایی‌های خود را دارد هرچند سند منتقل شده باشد.

نکات ثبت سند

حتما دقت داشته باشید تا در دفاتر رسمی سند مصالحه را تحت عنوان و با شرط “عمری” ثبت کنید.  نه به صورت سند عادی. زیرا در صورت عدم رعایت  نکات حقوقی توسط فرد مقابل، امکان فسخ قرارداد یا ابطال صلح نامه وجود دارد.