صورت مجلس تفکیکی و کاربردهای آن

فوریه 8, 2023
0 نظر
شاخص

در آپارتمان های نوساز و تازه ساخته شده برای اینکه بتوان برای هر واحد جداگانه سند اخذ نمود، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمتهای دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص گردد. به سندی که اداره ثبت صادر می نماید و مشخصات تفکیکی را در آن مشخص نموده است، صورت مجلس تفکیکی گفته می شود.

هنگامی که ساختمان ساخته شود و شخص مالک اقدام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ننماید و در همان حین اقدام به فروش ملک خود نماید از آنجا که اخذ صورت مجلس تفکیکی از جمله ملزومات انتقال سند رسمی است و انتقال سند رسمی و انجام امور اداری آن بر عهده مالک ساختمان یا فروشنده است، خریدار می تواند نسبت به اخذ پایان کار و اخذ صورت مجلس تفکیکی  اقدام به اقامه دعوی نماید.

صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار آپارتمان توسط ثبت اسناد و املاک تهیه و صادر می گردد. این صورت مجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحد‌های مستقل و ذکر مساحت آن ‌ها و شماره گذاری آن ‌ها می‌پردازد، بی آنکه به موضوع مالکیت خصوصی واحد ‌ها بپردازد. بدیهی است که اگر همه ملک پیش از تفکیک، متعلق به یک شخص بوده کل قطعات هم متعلق به او خواهد بود. 

مراحل و مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی

مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی به این ترتیب است:

1- رجوع به شهرداری و اخذ گواهی پایان کار، برای آپارتمان یا نقشه تفکیکی، برای زمین

2- رجوع به دفاتر اسناد رسمی و ثبت درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان و زمین، از اداره ثبت

3- صدور دستور رسیدگی به توقیف نبودن ملک، توسط رئیس اداره ثبت

4- مراجعه نماینده و نقشه بردار اداره ثبت، به محل وقوع ملک، جهت معاینه و بررسی تطابق مندرجات گواهی پایان کار یا نقشه تفکیکی، با آپارتمان یا زمین

5- صدور گواهی عدم مغایرت نقشه، با سند مالکیت و تایید عدم تجاوز ملک، به شوارع، معابر و املاک مجاور، توسط کارشناس ثبت

6- ترسیم کروکی تمام قطعات مفروض و قسمت های مشاعی، توسط نقشه بردار، در خصوص آپارتمان

7- صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان یا زمین، توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

کاربردهای صورت مجلس تفکیکی:

  • جهت فروش قطعات تفکیک شده: مالک جهت فروش و انتقال سند مالکیت به نام خریدار، پس از اینکه صورت مجلس صادر و به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال گردید می تواند به دفترخانه مزبور مراجعه کند، سردفتر نیز صورت مجلس را در دفتر انتقالات سند مالکیت به ثبت رسانیده و خلاصه آن را به اداره ثبت ارسال می دارد تا خریدار با مراجعه به آن اداره بتواند سند مالکیت خود را دریافت دارد.
  • جهت صدور سند مالکیت برای هر قطعه
  • جهت تنظیم تقسیم نامه بین مالکان ملک مشاعی: تقسیم نامه که همان صلح بین شرکا می باشد در صورتی انجام می‌شود که مالکان ملک مشاعی بخواهند اقدام به افراز  ملک و نهایتا صدور سند مالکیت به نام خود نمایند.  بر همین اساس تقسیم نامه پس از انجام تفکیک و تنظیم صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد شد.

نمونه صورت مجلس تفکیکی در تصویر زیر آمده است. توصیه می گردد در زمان خرید ملک، این سند را بررسی نمایید. از طریق بررسی این صورت مجلس می توانید درباره وضعیت کلی ساختمان اطلاع پیدا نمایید؛ برای مثال اینکه کدام واحدها پارکینگ دارد یا انباری و کدام واحد ها انباری ندارد. همچنین، قدرالسهم دقیق آپارتمان خودتان را نیز در آن می توانید ببینید.

نقشه