محاسبه مالیات بر اجاره ملک

ژانویه 14, 2023
0 نظر
مالیات بر اجاره

مالیات بر درآمد اجاره ملک، یکی از انواع  مالیات مستقیم است که نحوه محاسبه و مهلت پرداخت مخصوص به خود را دارد و دیر کرد در پرداخت آن، سبب جریمه فرد مشمول خواهد شد. مالیات بر درآمد اجاره ملک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده، اخذ می گردد.در واقع به  درآمدی که اجاره دهنده، از راه اجاره دادن ملک مسکونی، اداری و تجاری، به دست می آورد تعلق می گیرد.

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد. بر اساس ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم : « درآمد اجاره، بر اساس قرارداد، اعم از رسمی یا عادی، مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد. 

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره:

مرحله اول: ابتدا باید اجاره بهای سالیانه محاسبه گردد، بدین ترتیب که اجاره ماهانه ملک در عدد 12 ضرب می گردد و چنانچه، مبلغی از وجه پرداختی به موجر، به صورت ودیعه باشد، 18 درصد از آن با اجاره بها جمع بسته می شود.

مرحله دوم: مالیات بر درآمد اجاره ملک به 75 درصد اجاره بها تعلق می گیرد. بنابراین عدد به دست آمده در مرحله قبل باید در 75 درصد ضرب شود.

مرحله سوم: عدد به دست آمده از طی مراحل یک و دو، در درصد مالیاتی مشمول (جدول زیر) ضرب شده و حاصل نهایی عدد مالیات بر درآمد اجاره ملک خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی، به طور ثابت 25 درصد بوده و برای اشخاص حقیقی، مطابق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، طبق جدول زیر می باشد.

مالیات بر درامد

بیایید با یک مثال موضوع را روشن تر کنیم. فرض کنید مالکی، ملک خود را با ودیعه 200 میلیون و اجاره ماهانه 10 میلیون تومان، اجاره می دهد. 

مرحله اول: اجاره ماهانه ضربدر 12 برابر با 120 میلیون تومان خواهد بود و  18 درصد ودیعه نیز 36 میلیون تومان می گردد و حاصل جمع این دو عدد، 156 میلیون تومان خواهد شد.

مرحله دوم: به جهت اینکه فقط 75 درصد  عدد حاصل از مرحله اول مشمول مالیات می گردد، این مبلغ 117 میلیون تومان (درآمد سالیانه مشمول مالیات) می باشد.

مرحله سوم: مبلغ 117 میلیون طبق جدول بالا در 25 درصد ضرب شده و مبلغ 29 میلیون و 250 هزار تومان مالیات بر درآمد اجاره این ملک خواهد شد.

مالیات