پایان کار ساختمان

فوریه 13, 2023
0 نظر
پایانکار

گواهی پایان کار ساختمان، سندی است که بر اساس تقاضای مالک، پس از اتمام عملیات ساختمانی با توجه به عدم بدهی ساختمان به شهرداری و عدم خلاف بنا، توسط شهرداری صادر می‌شود و اتمام عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته‌ شده با قوانین شهرسازی را تأیید می‌نماید. این گواهی باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام‌ مهندسی در شهرداری صادر می‌گردد.

درصورتی‌که ملک ساخته‌ شده دارای تخلفات ساختمانی باشد، پرونده مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ ارجاع می‌شود و اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، مالک ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد و در صورت پرداخت آن، عملیات تمدید پروانه ساخت یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود، اما در صورت عدم پرداخت جریمه، پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود.

در واقع صدور گواهی پایان کار ساختمان برای ملک مورد نظر نشان دهنده این موضوع است که این ملک هیچ گونه تخلف قانونی ندارد و احداث آن مطابق با معیارهای فنی و مهندسی صورت گرفته و شهرداری آن را تایید کرده است. قابل ذکر است برای پایان‌کار ساختمان اعتبار مشخصی در نظر گرفته نشده و این گواهی بدون محدودیت زمانی قابل استفاده می‌باشد. 

مالک پروژه ساختمانی می‌تواند پس از اخذ گواهی پایان کار ساختمان، برای تنظیم صورت مجلس تفکیکی برای هر یک از واحدهای ساختمان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند. در واقع با تنظیم صورت مجلس تفکیکی، صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحدهای ساختمان امکان پذیر می‌باشد.در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که مالکین ساختمان قبل از به اتمام رسیدن پروژه ساخت و ساز، برخی از واحد های ساختمان را پیش فروش می‌کنند در این صورت باید قرارداد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و مالک پروژه متعهد شود که پس از پایان پروژه ساختمانی برای دریافت گواهی پایان کار اقدام خواهد کرد.

مدارک لازم برای پایان کار ساختمان

پس از تکمیل پروژه ساخت و ساز، مالکین ساختمان موظفند برای اخذ انواع پایان کار ساختمانی اقدام کنند. مدارک مورد نیاز برای ثبت و صدور گواهی پایان کار ساختمان شامل موارد زیر است.

– به همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک پروژه

– به همراه داشتن اصل و کپی سند مالکیت

– هنگامیکه مالک اصلی پروژه ساختمانی فوت کرده باشد و در قید حیات نباشد ارائه اصل و کپی انحصار وراثت و کپی شناسنامه ورثه ضروری می‌باشد.

– به همراه داشتن اصل و کپی فیش مربوط به پرداخت عوارض نوسازی سالیانه

– به همراه داشتن اصل و کپی فیش مربوط به آب، برق، گاز و تلفن

– به همراه داشتن اصل و کپی سند پروانه ساختمان

– به همراه داشتن نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه مربوطه همراه با CD

به همراه داشتن کارت سازه، گزارشات مرحله‌ای عملیات ساختمانی و برگه به پایان رسیدن عملیات پروژه ساخت و ساز. در ساختمان‌هایی که نوساز هستند علاوه بر موارد مذکور به همراه داشتن برگه‌ای که بیانگر تاییدیه استاندارد برای آسانسور می‌باشد توسط مالکین ضروری است.

در زیر نمونه‌ای از عکس پایان کار ساختمانی را مشاهده می نمایید.

1