نکات معاملات وکالتی

اردیبهشت 4, 1401
۰ نظر

۱- در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتبا استعلام شود.

۲- مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه و صرفا به اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نمی شود.

۳- جهت پیشگیری از سوء استفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه  صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

۴- از انجام معامله به واسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول و غیر منقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.

۵- در صورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک ها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

۶- چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، به دقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

۷- در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجاییکه موکول حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصا نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا به طور صریح در وکالتنامه قید شود که موکول حق دخالت و اجرای آن را از خود سلب و ساقط کرد. 

۸- در وکالت فروش ” عبارت اجازه ی فروش به خود وکیل” قید شده باشد.